kat

Privacyverklaring Maakdatdekatwijs

Maakdatdekatwijs, gevestigd aan Zonnedauw 69, 4007 VC Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Maakdatdekatwijs, Marjolein van de Putte-Hoek, 06-30084402
www.maakdatdekatwijs.nu e-mail: marjolein@maakdatdekatwijs.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maakdatdekatwijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maakdatdekatwijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Maakdatdekatwijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maakdatdekatwijs deelt geen persoonsgegevens met derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maakdatdekatwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjolein@maakdatdekatwijs.nu